Biodore® Appetithäppchen, Holz, Boot, 12mm, 65mm, 40mm,

Produktcode 521100

Biodore® Appetithäppchen, Holz, Boot, 18mm, 100mm, 50mm,

Produktcode 521101

Biodore® Appetithäppchen, Holz, Boot, 21mm, 115mm, 70mm,

Produktcode 521102

Biodore® Appetithäppchen, Holz, Boot, 30mm, 225mm, 125mm,

Produktcode 521104

Biodore® Appetithäppchen, Holz, 170mm, natur

Produktcode 521107

Biodore® Appetithäppchen, Holz, Boot, 23mm, 175mm, 85mm,

Produktcode 521103

Biodore® Appetithäppchen, Palmwedel, 75ml, natur

Produktcode 521204

Biodore® Appetithäppchen, Palmwedel, 70mm, 70mm,

Produktcode 521207